Skip to main content

Conference and collaboration meeting in Japan

 • Conference and collaboration meeting by Dr. Soon and Dr. Khairul, March 2014

UTHM-AIT

UTHM, AIT jointly set up a research center

link for report : 

Collaboration meeting in Australia

 • [In Malay]
 • PENDAHULUAN

  Kertas ini bertujuan melaporkan hasil lawatan yang diketuai oleh, Ketua Pusat MiNT-SRC ke University of Western Sydney, Australia. Lawatan telah diadakan pada 30 Mei 2013 hingga 1 Jun 2013, dan diikuti dengan lawatan ke Central Lab di University of New South Wales iaitu Mark Wainwright Analytical Centre pada 3 Jun 2013. Kertas kerja ini memberi fokus berkenaan hasil perbincangan bersama pihak berkenaan di Australia. Y. Bhg. Dato Naib Canselor telah meluluskan cadangan mengadakan lawatan kerja bagi tujuan kerjasama dalam penyelidikan tenaga solar di UTHM. Sepanjang 3 hari lawatan ini, delegasi lawatan telah melawat 2 tempat di sekitar Sydney, Australia.

 • TUJUAN LAWATAN

  Tujuan utama lawatan ini adalah untuk mendapatkan geran penyelidikan antarabangsa bersama dengan Universiti di luar negara. Lawatan ini telah diaturkan ke dua tempat yang berprestij di sekitar Sydney, iaitu di University of Western Sydney pada 30 Mei hingga 1 Jun 2013 dan University of New South Wales pada 3 Jun 2013. Kesempatan ini juga telah digunakan untuk mengadakan lawatan ke Makmal Berpusat (Central Lab) bagi tujuan mengkaji struktur organisasi dan pelaksanaan pengurusan Makmal berkenaan.

 • Visit to Australia by Dr Zainizan and Dr Nafarizal, Jun 2013.

Visit from Prof. Dr. Oliver

 • [In Malay]
   
 • Microelectronic and Nanotechnology-Shamsuddin Research Centre (MiNT-SRC) telah menganjurkan satu majlis perkongsian ilmu. Program ini merupakan seminar perkongsian ilmu, berkaitan salah satu teknologi sel solar iaitu "Dye-Sensitized Solar Cell" yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Oliver Ileperuma dari University Of Peradeniya, Sri Lanka. 

             Seramai 7 orang staf MiNT-SRC dan 23 orang pelajar Master dan Phd terlibat dalam menjayakan program seminar perkongsian ilmu ini. Ketua Pusat MiNT-SRC iaitu PM. Dr. Nafarizal Nayan telah memperkenalkan MiNT-SRC kepada Prof. Dr. Oliver Ileperuma serta menerangkan serba sedikit berkaitan aktiviti penyelidikan yang dijalankan di sini. Setelah PM. Dr. Nafarizal Nayan selesai memberi penerangan, majlis telah diserahkan kepada Dr. Mohd Khairul Ahmad dengan membacakan serba sedikit tentang biodata Prof. Dr. Oliver Ileperuma. Dalam majlis perkongsian ilmu ini, terdapat sesi soal jawab antara pensyarah, pelajar Master dan Phd bersama Prof. Dr. Oliver Ileperuma berkaitan teknologi sel solar iaitu "Dye-Sensitized Solar Cell".

PECIPTA 2013

 • Dr. Soon Chin Fhong
  An Integrated System For Measurement And Mapping Of Single Cell Traction Force, FKEE, EMAS
 • PM Dr Nafarizal Bin Nayan
  Nano-Cuo: Highly Sensitive And Low Power Voc Sensor, FKEE, GANGSA
 • Dr. Mohd. Khairul Bin Ahmad
  Nanostructures Dye-Sensitized Solar Cell, FKEE, GANGSA

" We may encounter many defeats but we must not be defeated. "

-Maya Angelou-